Quy định và hình thức thanh toán

Quy định và hình thức thanh toán

Quý khách mua TPCN Bewin tại các nhà thuốc và thanh toán trực tiếp với nhà thuốc.