Tìm Hiểu Về Novasol Curcumin

Tìm Hiểu Về Novasol Curcumin

Novasol Curcumin - Bewin - nghệ mixen

Kết quả nghiên cứu lâm sàng

– Nghiên cứu lâm sàng về hiệu quả của Novasol Curcumin được hỗ trợ bởi Bộ Giáo dục và nghiên cứu của Đức, công bố vào năm 2013. Đồng thời được in trong sách “Nâng cao sinh khả dụng ở người  khỏe mạnh và sự khác biệt giữa các giới tính của Curcumin ở dạng bột micro và dịch lỏng hạt micelles qua đường ăn uống” xuất bản bởi Mol.Nutr. Food Res. tháng 2/2014:

– Các đối tượng tham gia được chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm được uống một liều 500 mg chế phẩm curcumin gồm: curcumin dạng tự nhiên, hoặc curcumin dạng vi hạt, hoặc curcumin dạng hạt mixen (micelle). Các chế phẩm Curcumin được phát vào buổi sáng sau 12 giờ không ăn.

– Curcumin tự nhiên chứa 82% curcumin, 16% demethoxycurcumin, và 2% bisdemethoxycurcumin, sản xuất bởi Jupiter Leys (Ấn Độ).

– Curcumin dạng vi hạt gồm 25% bột curcumin, 58,3% triacetin, và16,7% panodan, được sản xuất bởi RAPS GmBH & Co. KG (Đức)

– Hạt mixen (micelle) curcumin được kết hợp từ 7% bột curcumin (tương đương 6% curcumin), 93% Tween-80 (Kolb, Thụy Sỹ) và được sản xuất bởi AQUANOVA AG (Đức).

– Mẫu máu và nước tiểu được lấy trong vòng 24 giờ để định lượng curcuminods toàn phần và kiểm tra các thông số an toàn.

Kết quả: Diện tích dưới đường cong nồng độ huyết tương theo thời gian (AUC) hay sinh khả dụng của Curcumin dạng vi hạt (dạng micronized), cao gấp 9 lần Curcumin dạng tự nhiên và sinh khả dụng của Curcumin dạng hạt mixen (micelle) cao gấp 185 lần so với Curcumin dạng tự nhiên.

Kết luận: Nghệ Mixen (Novasol Curcumin) đạt sinh khả dụng qua đường uống cao gấp 185 lần so với Curcumin tự nhiên.

Chủ đề: NOVASOL CURCUMIN